گنجنامه
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب سلسله مباحثی در معرفی آمل وبزرگان آن را دارد که نویسنده مزبور یکی از مقالات آن را تدوین نموده است با عنوان نظامیه آمل که به بررسی نظامیه ها به خصوص نظامیه آمل پرداخته است