فرهنگ نامه اعلام علوم عقلی
42 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 500
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کتاب به عنوان فرهنگ نامه به معرفی شخصیت های فلسفی ،کلامی ،عرفانی جهان اسلا می پردازد