عاشورا انقلاب ارزشها
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 200
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه باعث رخداد واقعه عاشورا شد تغییر ارزشهایی بود که در جامعه اتفاق افتاد ارزشهایی که پیامبر حاکم بر جامعه کرده بود ولی تاریخ جامعه 50ساله بعد از پیامبر حاکی از سوق فرهنگ جامعه به طرفی شد که به فاجعه کربلا وقتل جانسوز پسر پیامبر امجامید