مبانی انسان شناسی حکومت دینی از منظر حکمت متعالیه
48 بازدید
محل نشر: نشیه کلام، شماره 81
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از منظر ملاصدرا اصل وجود انسان را نفس او تشکیل می دهد کمال نفس در بکار گیری دین در زندگی فردی واجتماعی می باشد عامل اجرای دین در زندگی اجتماعی سیاست است اوسیاست را خادم شریعت دانسته وسیاست بدون شریعت را به بدن بدون سر تشبیه می کند با توجه به جایگاه عقل وعدالت در فلسفه ملا صدرا حاکمیت شراط خاص پیدا می کند در واقع حاکم باید شایستگی لازم را داشته باشد او با بیان کمالات اولیه وثانویه برای کمیت حکومت دینی را نتیجه می گیرد