مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:واعظی
پست الکترونیک:a_vaezi@mpnu.ac.ir
آدرس وب سایت:VAEZI507@GMAIL.COM
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

متولد1353شهرستان فیروزکوه بخش ارجمند روستای وزنا می باشددوران کودکی را در روستا ولی برای تحصیل به شهرستان آمل به همراه خانواده مهاجرت می کنند ابتدایی ،راهنمایی ودبیرستان را در آمل می گذرانند ولی با شوق وافر برای تحصیلات حوزوی سال 70وارد حوزه علمیه برهان شهر ری تهران می شوند ومقدمات وسطح 1را در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی میگذرانند اسپس برای ادامه تحصیلات به سال 1374 وارد دانشگاه علوم اسلامی رضوی می شوندوهمزمان با دستان مبارک مقام عظمای ولایت مفتخر به لباس روحانیت می شوند ودر رشته فلسفه وکلام اسلامی به مطالعه می پردازند واز اساتید بنامی چون ابراهیمی دینانی،صادق لاریجانی،حسینی آملی بهره مند می شوندسال 1379برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد فلسفه وارد دانشگاه باقرالعلوم قم شده واز اساتید بنامی مانند دکتر احمد بهشتی،دکترپارسانیا،احمداحمدی،احمدواعظی،محمدمهدی گرجیان استفاده می نمایند وهمزمان در خارج فقه آیت الله جوادی آملی ،جعفر سبحانی ومکارم شیرازی شرکت می نمایند از سال 1382به تدریس در دانشگاه پرداخته وهمزمان در موسسه امام خمینی (ره)به همکاری با آیتالله مصباح یزدی به تدوین فرهنگنامه اعلام علوم عقلی اشتغال داشته اند از سال 1385به عنان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز آمل به تدریس دروس معارف وفلسفه وکلام پرداخته وهمچنین در برخی دانشگاههی دیگر والبته از سال 1389 به تحصیل دوره دکتری رشته کلام با گرایش فلسفه دین پرداختند واینک مشغول تدوین رساله دکتری خویش می باشند